Mzdy a personalistika

Mzdy

Na základe podkladov, ktoré nám pošlete vystavíme mzdy pre všetkých Vašich zamestnancov v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Prostredníctvom elektronickej komunikácie za Vás podáme všetky mesačné výkazy a prehľady, pripravíme Vám požadovanú dokumentáciu vrátane príkazov na úhradu a pošleme to na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Personalistika

Správa pracovných zmlúv, archivácia dokumentácie, dovolenky, ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, poukázanie 2 % dane. To je len hŕstka oblastí, s ktorými sa na nás môžete obrátiť. Čím viac administratívy za Vás vyriešime my, tým viac času môžete venovať svojmu podnikaniu.

Kontaktné informácie

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Telefón

+421 917 828 222

e-mail

info@slovacc.sk