Finančná a ekonomická analýza podniku

Analýza finančnej situácie

Ponúkame Vám základný, stredný a vyšší level analýzy ekonomickej situácie podniku, pričom čím vyšší level si zvolíte, tým viac informácií o zdraví Vašej spoločnosti sa dozviete. Ukazovatele ako likvidita, rentabilita, novovytvorená hodnota, pridaná hodnota či finančná stabilita sú dôležité pre riadenie budúceho vývoja firmy. Správne a detailné čísla vedú k prijímaniu správnych a efektívnych rozhodnutí.

Kontaktné informácie

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Telefón

+421 917 828 222

e-mail

info@slovacc.sk